Heijmans Uitzendorganisatie
Op zoek naar mensen met Groene vingers!

Op zoek naar mensen met Groene vingers!

Op zoek naar mensen met Groene vingers!

Voor diverse gemeenten in de omgeving van Steenbergen zoeken we naar groene vingers!

Vereisten zijn VCA, rijbewijs en de motivatie om in teamverband buiten de klus te klaren.

De werkzaamheden vinden binnen en buiten de bebouwde kom plaats en bestaan uit plantsoenonderhoud, snoeien, het plaatsen/vervangen van verkeersborden, klein straatwerk en allerlei andere hand en spandiensten, volop variatie dus!
 
Voor info over deze leuke vacatures:0167-566617 / info@heijmansuitzendorganisatie.nl
 
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, weg, straat en gras