Heijmans Uitzendorganisatie
Gezocht: veiligheidsfunctionarissen spoorwegen!

Gezocht: veiligheidsfunctionarissen spoorwegen!

Gezocht: veiligheidsfunctionarissen spoorwegen!

Gezocht: veiligheidsfunctionarissen spoorwegen!
I.v.m. uitbreiding van onze poule zijn we op zoek naar medewerkers of ZZP-ers met de functies:
- VHM/Grw-ers.
- BBD-ers.
-LLV-ers.
Geïnteresseerden voor de functie VHM/Grw kunnen ook opgeleid worden.
Voor info: 0167-566617 / info@heijmansuitzendorganisatie.nl