Heijmans Uitzendorganisatie
Gezocht: Grondwerkers!

Gezocht: Grondwerkers!

Gezocht: Grondwerkers!

Gezocht: Grondwerkers!
Voor diverse klanten in de GWW zoeken we (ervaren) grondwerkers.
De werkzaamheden verschillen van voorsteken bij de kraan, het (assisteren bij) leggen van kabels/leidingen/riool, of grondwerk op de industrie.
Voor info: 0167-566617 / info@heijmansuitzendorganisatie.nl