Heijmans Uitzendorganisatie
Grond – weg en waterbouw

Grond – weg en waterbouw

Grond – weg en waterbouw

De  Grond - Weg en Waterbouw is een zeer diverse branche. Dit maakt dat wij hier een veelvoud aan diensten voor leveren. Van opperman bij de stratenmaker tot de rioleur die tussen de diepbekisting het hoofdriool aansluit. Van de zijkant van de sloot waar we beschoeiing plaatsen tot de uitvoerder in de directiekeet en van de chauffeur die de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden neer zet tot de machinist op een bandenkraan, alles is in de afgelopen 25 jaar gevraagd en ingezet.